DIASA-programmet har en egen styringsgruppe med representanter fra alle samarbeidende sykehus og legesentre. Medlemmene av styringsgruppen presenteres her:

Overlege, PhD Leder for DIASA-Programmet

Stilling: Overlege ved Lipidklinikken, Oslo universitetssykehus og postdoktor ved Institutt for Klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Kompetanse: Bred erfaring med klinisk diabetesforskning, legemiddelutprøving og spesielt forskning på diabetes hos innvandrere.

Professor

Stilling: Professor i indremedisin, Universitetet i Oslo

Kompetanse: Bred erfaring med klinisk, epidemiologisk og registerbasert forskning på diabetes og endokrinologi.

Lege, PhD, Forsker

Stilling: Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Kompetanse: Bred kompetanse innen klinisk, epidemiologisk og registerbasert diabetesforskning

Overlege, PhD

Stilling: Seksjonsleder Forskning og Utvikling, ESF, Oslo universitetssykehus

Kompetanse: Klinisk, genetisk og epigenetisk forskning på diabetes og svagerskapsdiabetes

Ernæringsfysiolog, PhD

Stilling: Post doktor ved ESF, Oslo universitetssykehus

Kompetanse: Kostholdsforskning, Klinisk, genetisk og epigenetisk forskning på svangerskapsdiabetes

Allmennlege, PhD

Stilling: Fastlege ved Stovner Legesenter og Post doktor ved Institutt for Allmennmedisin, Universitetet i Oslo

Kompetanse: Epidemiologisk forskning på diabetes og hjerte- karsykdom i allmennmedisin, Diabetes hos innvandrere.

Overlege, PhD, 1.amanuensis

Stilling: Overlege ved Avd for endokrinologi, Akershus universitetssykehus og 1. aman. ved Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo

Kompetanse: Klinisk forskning i endokrinologi, diabetes og svangerskapsdiabetes

Overlege, PhD

Stilling: Overlege i Endokrinologi, Medisinsk avd., Vestre Viken Drammen Sykehus

Kompetanse: Klinisk forskning på diabetes og metabolisme. Svangerskapsdiabetes.