I DIASA 5 vil vi se nærmere på etterlevelse av behandlingsråd

 
Piller i hånd.jpg
 
 

Det er ikke alltid man tar alle medisiner og følger alle råd man har fått av sin lege. I DIASA 5 vil vi se nærmere på årsakene til dette hos personer fra Sør-Asia, og hvordan det kan bli lettere å følge behandlingsopplegget man er blitt anbefalt.

Dette vil vi undersøke på flere forskjellige måter:

  • Vi vili undersøke i hvilken grad de medisinene som legen har forskrevet til pasientene i DIASA 4-kohorten faktisk blir hentet ut på apoteket gjennom kobling til reseptregisteret etter 2 og 5 år av DIASA 4-studien

  • Vi vil gjennomføre intervjuer med pasienter, pårørende, leger og apotekansatte om behandlingsetterlevelse. Der vil vi snakke om hvilke barrierer det finnes mot, og muligheter for god behandlingsetterlevelse

  • Vi vil analysere medikamenter i blod eller urin hos en undergruppe pasienter

  • Vi vil teste ut om en digital app på telefonen, som gir lettfattet, tilpasset informasjon om medisinene hver enkelt pasient skal bruke, hvorfor man trenger akkurat denne behandlingen og påminnelser om å ta medisinene