I DIASA 4 vil vi optimalisere diabetesoppfølging hos fastlegen

fastlegen.jpg
 
 

Formålet med DIASA 4 er å forbedre behandlingen for personer av sørasiatisk opprinnelse med type 2 diabetes.

Deltakelse i DIASA 4 går over 5 år og innebærer at man går til regelmessige diabeteskontroller hos sin fastlege minst 2 ganger årlig. Stovner Legesenter deltar i DIASA 4.

I studien vil vi se på hvordan optimalisering av behandlingen i form av regelmessige, fullstendige diabeteskontroller og opplæring av fastleger vil innvirke på kvaliteten i diabetesbehandlingen. Kontrollene skal inneholde alle deler som anbefales av nasjonal faglig retningslinje for diabetes, med full undersøkelse en gang i året og forenklet undersøkelse på 6-månederskontrollen.

Opplysninger om alder, kjønn, etnisitet, tidspunkt for diagnose, risikofaktorer, sykdommer i familien, andre sykdommer, tidligere medisinsk behandling, diabetesopplæring, nåværende medisinbruk, resultat av undersøkelser, blodprøver, urinprøver og utvikling av senkomplikasjoner blir registrert, som vanlig i diabetesoppfølgingen.

Vi vil også ønske å registrere deltakernes livskvalitet ved hjelp av et enkelt spørreskjema og kartlegge kostholdet med et nettbasert spørreskjema man kan fylle ut hjemmefra. Det kan i tillegg bli aktuelt å måle konsentrasjon av diabetesmedisiner i blod eller urin hos noen, men man er ikke nødt til å avgi slike medikamentprøver for å delta i denne studien.

En studiesykepleier som er ansatt på legesenteret vil assistere fastlegen ved å utføre en del av undersøkelsene slik at fastlegen får bedre tid til å vurdere pasientens tilstand og videre behandling. 

 
blodprøvetaking.JPG
 

For å kunne delta i DIASA 4 må du være pasient ved et legesenter som deltar i DIASA 4, ha opprinnelse fra Sør-Asia, være over 18 år og ha type 2-diabetes. Det er helt frivillig å delta.

Deltakere vil få innkalling til time to ganger årlig. Timer hos lege og studiesykepleier og blodprøver som tas i forbindelse med disse visittene vil være gratis, men det er ellers ingen annen kompensasjon for deltakelse.