I DIASA 2 skal vi undersøke sukker- og fettstoffskiftet hos kvinner med prediabetes nærmere

Glass i rack.JPG
 

DIASA 2 innebærer undersøkelse av sukkerstoffskiftet hos sørasiatiske og nordiske kvinner med og uten tidligere svangerskapsdiabetes

I DIASA 2 skal vi gjennomføre grundige undersøkelser av sukker- og fettstoffskiftet ved hjelp av en test kalt euglykemisk clamp med indirekte kalorimetri (heretter kalt clamp), og vi skal også undersøke innholdet av fett i lever, bukspyttkjertel og mellom organene i buken ved hjelp av en CT-røntgenundersøkelse. Kvinner av nordisk og sørasiatisk opprinnelse som deltok i DIASA 1, og der fikk påvist nedsatt sukkertoleranse eller forhøyet fastende blodsukker, skal undersøkes og sammenlignes etter etnisitet og med en kontrollgruppe av kvinner fra Norden og fra Sør-Asia som ikke har hatt diabetes i svangerskapet og har normal sukkerbelastningstest.

CT-undersøkelsen foregår på Røntgenavdelingen på Oslo universitetssykehus, Aker. Den tar ca. 15 minutter å gjennomføre, hvor du skal ligge på ryggen i en stor røntgentrommel.

Snitt gjennom buken som viser fettdepoter under huden og mellom organene (de mørkeste områdene omkranset av røde streker), muskler og organer (de lyse grå feltene) og knokler (hvite)

Snitt gjennom buken som viser fettdepoter under huden og mellom organene (de mørkeste områdene omkranset av røde streker), muskler og organer (de lyse grå feltene) og knokler (hvite)

Clamp’en foregår på Diabetesforskningslaboratoriet på Oslo universitetssykehus, Aker, og varer ca. 6 ½ timer. Du møter fastende om morgenen, hvor du blir veid og målt, og det blir tatt fastende blodprøver og urinprøve. Du får en kanyle inn i en blodåre i hver albue for å kunne ta alle blodprøver fra den ene armen, og gi insulin, merket glukose og sukkervann i den andre gjennom hele undersøkelsen. Du får ligge og slappe av i en seng mens undersøkelsene pågår. Tre ganger i løpet av dagen vil vi også undersøke hvilestoffskiftet ditt. Da får du en gjennomsiktig kuppel over hodet og ren luft trekkes gjennom et hull i kuppelen forbi hodet ditt hvor du puster, og inn i en maskin som analyserer luften du puster ut. Dette varer ca. 20 minutter hver gang. Etter at undersøkelsen er ferdig vil du få et måltid og vi vil passe på at blodsukkeret ditt er stabilt og normalt før du forlater oss.

Clamp med blodprøvetaking fra innlagt kanyle

Clamp med blodprøvetaking fra innlagt kanyle

Clamp med måling av hvilestoffskiftet

Clamp med måling av hvilestoffskiftet

Mer informasjon

Mer utfyllende informasjon om DIASA 2-studien finner du ved å klikke på lenken under:

 
Kontaktinformasjon grønn.jpg