University of Bergen, Haukeland University Hospital

• Rolv Terje Lie, professor, Medical Birth Registry

• Pål Rasmus Njølstad, professor dr.med., Dep of Pediatrics

 • Oddmund Søvik, professor dr.med. (Em), Dep of Pediatrics

• Trond Markestad, professor dr.med., Dep of Pediatrics