Sunnås sykehus

· Nils Hjeltnes, consultant dr.med.