Norwegian Institute of public health

· Sidsel Graff-Iversen, researcher Ph.D.

· Kjersti Skjold Rønningen, Professor dr.med.

· Wenche Nystad, Ph.D.