Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

· Kristian Midthjell, professor dr.med.