“Thursday Meeting” April 6th

ODFS_logoOn April 6th, Oslo Diabetes Research Centre will hold a “Thursday meeting” from 3.00 pm to 4.00 pm. (Møterom 3100, Avdeling for ernæringsvitenskap, DOMUS MEDICA)

Talk will be given by professor Svein Olav Kolset: “Syndekan shedding, nyrekomplikasjoner og endotel dysfunksjon”.