“Thursday Meeting” February 16th

ODFS_logoOn February 16th, Oslo Diabetes Research Centre will hold a “Thursday meeting” from 3.00 pm to 4.00 pm. (Møterommet på Barnesenteret (bygg 9), Universitetsseksjonen i underetasjen, Ullevål sykehus.)

Talk will be given by Christine Sommer: “Løselig leptinreseptor – joker i sammenhengen mellom fedme og type 2 diabetes?”.