“Thursday Meeting” November 10th – CANCELLED

ODFS_logoOn November 10th, Oslo Diabetes Research Centre will hold a “Thursday meeting” from 3.00 pm to 4.00 pm. (Møterommet på Barnesenteret (bygg 9), Universitetsseksjonen i underetasjen, Ullevål sykehus.)

Talks will be given by Kristian F. Hanssen: “Mikrovaskulær funksjon ved diabetes – en kort innledning” and Knut Kvernebo: “ODIN (Oxygen Delivery Index) – et diagnostisk verktøy ved diabetes ?”.