“Thursday Meeting” August 18th

ODFS_logoOn August 18th, Oslo Diabetes Research Centre will hold a “Thursday meeting” from 3.00 pm to 4.00 pm. (Møterommet på Barnesenteret (bygg 9), Universitetsseksjonen i underetasjen, Ullevål sykehus.)

Talks will be given by Hanna Dis Margeirsdottir and Martin Heier:

“10-årsoppfølgingen av prosjektet “Arteriosklerose og barnediabetes””.