“Thursday Meeting” May 19th

ODFS_logoOn May 19th, Oslo Diabetes Research Centre will hold a “Thursday meeting” from 3 pm to 4.00 pm. (Møterommet på Barnesenteret (bygg 9), Universitetsseksjonen, Ullevål sykehus.)

Talks will be given by Kristine Bech Holte and Tore Julsrud Berg:

“Vaskulære – og ikke vaskulære senkomplikasjoner etter gj. snittlig 51 år med type 1 diabetes. Preliminære funn fra Dialong-studien”.