“Thursday Meeting” October 29th

ODFS_logo

On October 29th, Oslo Diabetes Research Centre will hold a “Thursday meeting” from 3 pm to 4.00 pm. (Møterommet på Barnesenteret (bygg 9), Universitetsseksjonen, Ullevål sykehus.)

Talk will be given by Line Sletner:

“Svangerskapsdiabetes og andre maternelle og paternelle faktorer knyttet til fostervekst i Stork Groruddalen”.