“Thursday Meeting” May 21th

ODFS_logo

On May 21th, Oslo Diabetes Research Centre will hold a “Thursday meeting” from 3 pm to 4 pm, Store Møterom, bygg 98, Aker.

Talk:
Milaim Pepaj:
“Avsløring av b-cellen med proteomikk – hva har vi funnet”