Announcement of Diabetes Scholarship – Astra Zeneca

Astra Zeneca and Oslo Diabetes Research Centre are happy to announce a diabetes scholarship for candidates from Oslo Diabetes Research Centre. Scholarship amount: NOK 120 000. Closing date for the receipt of applications is May 4th.

Utlysning av forskningsstipend fra Astra Zeneca

Astra Zeneca og Oslo Diabetes Forskningssenter ønsker medlemmer av ODFS velkommen til å søke forskningsstipend. Forskningsstipendet er på NOK 120.000. Forskningsstipendet må brukes til forskning innen ett av senterets forskningsområder.
Prosjektstøtten kan bestå i:
1. Driftsmidler
2. Utstyr
3. Lønnsutgifter i forbindelse med prosjekt
4. Frikjøp i forbindelse med søknadsprosesser

Kriterier / krav:
Søker må arbeide i en av forskningsgruppene i Oslo Diabetes Forskningssenter

Søknaden skal være kortfattet (max 3 sider) og inneholde:
Prosjekttittel
Navn på søker og forskningsgruppe
Kort prosjektbeskrivelse (Mål, bakgrunn, materiale, metode, organisering, betydning)
Budsjett

Vedlegg:
1) Kort CV (max 2 sider)
2) Søkers publikasjonsliste siste 5 år.

Søknaden skrives på engelsk. Søknadene vil bedømmes av en uavhengig vitenskapelig komité utnevt av Oslo Diabetes Forskningssenter.

Søknadsfrist 4. mai 2015 kl. 12.00

Søknad og prosjektbeskrivelse sendes leder av Oslo Diabetes Forskningssenter på mail: knut.dahl-jorgensen@medisin.uio.no, med kopi til adminsistrasjonskonsulent n.m.holm@medisin.uio.no.

Tildeling av midler forventes kunngjort i midten av juni.