“Thursday Meeting” March 26th

ODFS_logo

On March 26th, Oslo Diabetes Research Centre will hold a “Thursday meeting” from 3 pm to 4 pm at Ullevål (møterommet på Barnesenteret (bygg 9), Universitetsseksjonen).

Talks:
Anne Karen Jenum:
The EU-project “Innovative Strategies for Type 2 Diabetes in South Asians Living in Europe”

Line Sletner:
“Fostervekst hos barn med norske og sør-asiatiske mødre med og uten svangerskapsdiabetes”