Symposium celebrating Kristian F. Hanssen

Kristian F. Hanssen. Photo.

The Chairman of Oslo Diabetes Research Centre turns 70 this year. Regretfully, he is planning to withdraw from some of his posts, but hopefully not all. To celebrate him and his work, distinguished colleagues and collaborators from several countries will come to Oslo to participate in a symposium on December 6th.  Read more about the program for the day.

“Trends in Diabetes Research”

Jubileumssymposium  –  Professor Kristian F. Hanssen 70 år

 

Thursday 6th December 2012,  Rikshospitalet Auditorium 1 Grønt [B1.U013]

Chairman:           Professor Kåre I. Birkeland

Kl. 09.00             Dekanus Frode Vartdal, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo: Welcome

Kl. 09.10              Professor Vincent Monnier, Cleveland, USA: Advanced Glycation Endproducts as markers and culprits of diabetic complications

Kl. 09.50              Professor Andrew JM Boulton, Manchester, UK, President of the European Association for the Study of Diabetes: The diabetic foot in 2012

Kl. 10.30              Coffee break

Kl. 10.50              Professor Hans Henrik Parving, Copenhagen: Update on nephropathy in type 1 and type 2 diabetes

Kl. 11.20               Professor Christian Berne, Uppsala: Diabetes treatment in Scandinavia: past, present and future

Kl. 11.50               Transfer to “Forvalterboligen”

Kl. 12.00               Lunch

Chairman:            Professor Knut Dahl-Jørgensen

Kl. 13.30               Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet: Diabetes i Norge

Kl. 13.45                Anne Karen Jenum: Diabetes i Oslo – Svangerskapsdiabetes i en multi-etnisk populasjon

Kl. 14.00               Torild Skrivarhaug: Barnediabetesrgisteret – 6 års status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Hva har vi oppnådd ?

Kl. 14.15                Coffee break

 

Kl. 14.30                Lars Chr. Stene: Prenatale risikofaktorer for type 1 diabetes

Kl. 14.50                Lars Krogvold: Virus og type 1 diabetes. Studier av  pankreas

 

Kl. 15.05                Benedicte Lie: Genetikk og Epigenetikk ved autoimmunitet

Kl. 15.25                Tore Henriksen: Mors metabolisme og fosterets vekst

Kl. 15.45                Knut Dahl Jørgensen: Avslutning